'; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR']=="194.151.221.226") echo 'var GCip=true; '; else echo 'var GCip=false; '; echo ''; ?>
   
        
=1) && ($item<=16) ) { require_once("VB/VB$item.php"); } else { require_once("VB/VB.php"); } break; case 4 : $item= intval($I); if ( ($item>=1) && ($item<=17) ) { require_once("Groten/GR$item.php"); } else { require_once("Groten/GR.php"); } break; case 5 : require_once("Links/Links.php"); break; case 6 : $item= intval($I); if ($item==0) require_once("Kopgroep/Kop.php"); if ($item==1) require_once("Kopgroep/Kop1.php"); if ($item==2) require_once("Kopgroep/Kop2.php"); break; case 9 : require_once("Contact.php"); break; default: require_once("Start.php"); break; } ?>
deze site is een initiatief van Goudappel Coffeng