Fietssnelweg - een definitie

Een fietssnelweg onderscheidt zich van overige ‘snelfietsroutes’ door een eigen infrastructuur. Door bewust te kiezen voor een eigen gezicht wordt de fietssnelweg als zodanig herkenbaar. Dit draagt bij aan het ‘exclusieve’ karakter van de fietssnelweg: alleen voor fietsers, zonder of met zo min mogelijk oponthoud.

Een fietssnelweg is een fietspad dat alleen toegankelijk is voor fietsverkeer (en daarmee gelijkgestelden) en is dus niet bestemd voor snel gemotoriseerd verkeer (zoals auto's, motoren, bromfietsen, bussen en vrachtwagens). Het "snelle" karakter van de fietssnelweg zit niet in een hogere maximumsnelheid (voor zover van toepassing) maar dat er geen kruisingen zijn met gemotoriseerd verkeer, een beter wegdek (bij voorkeur asfalt) en geen verkeerslichten. Hierdoor wordt een hogere gemiddelde snelheid bereikt.

De fietssnelweg is niet vastgelegd in het RVV.

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat omschrijft de fietssnelweg als een lang fietspad zonder kruisingen, waarop fietsers snel grote afstanden kunnen afleggen. Door het aanleggen van fietssnelwegen hoopt de overheid onder meer het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer te bevorderen en op die manier files te voorkomen.

Er is (voor fietsers) geen maximumsnelheid, tenzij (anders) aangegeven. Een fietssnelweg is niet als fietssnelweg genummerd, zoals gebruikelijk voor de autosnelweg in het wegenoverzicht

(bron: Wikipedia)

deze site is een initiatief van Goudappel Coffeng